DutchVideo 2012

Luister, schaam en vrees het Evangelie niet!

DAAR, GIJ WORDT TER VERANTWOORDING GEROEPEN! ZIJT GIJ NIET GEROEPEN OM GODS GELIEFDE PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN TE HELPEN? DE OOGST IS WEL GROOT, MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG!

Gepubliceerd op 26 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de oogst is groot, arbeiders weinig

Volledige weergave:

Hallo! Op 26 december 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Seüella. Geliefde Profeet, geef deze boodschap door!

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Velen zijn geroepen, maar houden zich voor doof.

Jesaja 42, vers 18 tot en met 21  Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die Ik zend? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des HEREN? Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord.

Voorwaar, u daar, gij zijt geroepen en gij weet dat de God van Izaäk, Jakob en Abraham u geroepen heeft!

Job 9, vers 19  Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste, – dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen?

U daar, gij wordt ter verantwoording geroepen als gij God afwijst!

Job 9, vers 20  Al was ik in mijn recht, mijn eigen mond zou mij veroordelen; al was ik onschuldig, Hij zou mij schuldig verklaren.

Waarom? Omdat gij naar uw eigen begeerten luistert!

2 Timotheüs 4, vers 2 tot en met 4  Word wakker daar!  Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting… Zit gij daarbij?… Want er komt een tijd, dat de mensen, “ook Christenen”, de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Als gij geroepen zijt, en gij houdt u voor doof, dan zal Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook doof voor u zijn.

Voorwaar,

2 Timotheüs 4, vers 9  Doe uw best spoedig tot mij te komen.

Zijt gij niet geroepen om Gods geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen, te helpen?

Mattheüs 9, vers 37  Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.

Ook als hij u geroepen heeft, in uw kerk of thuis, luister!

Schaam en vrees het evangelie niet.

Ezechiël 36, vers 31 en 32  Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here HERE; weet dat wel! Schaamt u en wordt schaamrood over uw wandel, tot zover.

De oogst is groot, maar waar zijn de Christenen die horen en verwend zijn?

Voorwaar, voorwaar, hoor en luister! Als gij doof blijft, blijf Ik doof, voor u! Zo spreekt de Here.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com