DutchVideo 2014

Luister naar deze woorden van uw Koning!

BOODSCHAP GODS: DE HEER YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, SPREEKT TOT GEERT IN DEZE BOODSCHAP. LUISTER NAAR DEZE WOORDEN VAN UW KONING, OPDAT UW BETROUWEN OP DE HERE ZIJ, ONDERRICHT IK U HEDEN, JA U!

Gepubliceerd op 8 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Isaiah 48, verse 17

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 8 december 2014 bracht een bode engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam Sabias en ben een bode engel Gods. Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, Geert, heilig is uw Heer, Adonai, El Elohím, Baruch Haba B’Shem Adonai.
Voorwaar, luister naar deze woorden van uw Koning!

Spreuken 22, vers 19  Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u.

Sirach 2, vers 9  Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt.

Numeri 6, vers 26  De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Spreuken 4, vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
Spreuken 8, vers 34  Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten.

Lees voor: Sirach 37, vers 27 tot en met 28  Mijn kind, toets jezelf je leven lang, stel vast wat slecht voor je is, en geef daar niet aan toe, want niet alles is voor iedereen goed, niet iedereen schept in alles genoegen.

Job 36, vers 5  Zie, God is geweldig, maar acht niets gering, geweldig is Hij in kracht van verstand.

Jesaja 48, vers 17  Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com