DutchVideo 2016

Luister met genoegen naar elk gesprek over God en laat geen wijze spreuk je ontgaan!

De Heer Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, bemoedigt en onderricht u via deze boodschap, vanuit het Bijbelse geschrift Sirach, dat vol staat met wijze spreuken en uitspraken. Sirach is door de Here Jezus Christus volledig goedgekeurd! U hoort duidelijk wat JHWH, Yeshua HaMasiach, eervol vindt en waar Hij, ook bij u, naar kijkt!

Gepubliceerd op 25 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Book of Sirach2

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! De volgende boodschap is op 25 oktober 2016 woord voor woord overgebracht door Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wie luistert er nog naar het geluid, wat de volle waarheid is?

Sirach 10, vers 19 tot en met 21  Welke schepselen worden geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden geëerd? Mensen die ontzag hebben voor de Heer. Welke schepselen worden niet geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden niet geëerd? Mensen die de geboden niet in acht nemen. Mensen eren hun leiders, maar de Heer eert wie ontzag voor hem heeft. Aanvaarding door de Heer begint met ontzag voor de Heer, halsstarrigheid en hoogmoed zijn het begin van verwerping.

Voorwaar, en hoe zit het met u?
Yeshua HaMashiach, JHWH, is namelijk het Licht van de wereld, en wil graag dat u ontzag heeft voor Hem, omdat Hij dat ook heeft voor u.

Sirach 10, vers 26 tot en met 29  Voel jezelf niet te wijs om te werken, pronk niet met jezelf wanneer het je slecht gaat. Beter dat je werkt en van alles voorzien bent dan dat je pronkt met jezelf en niets te eten hebt. Mijn kind, heb respect voor jezelf, maar met mate, geef jezelf alleen de eer die je verdient. Als iemand zondigt tegen zichzelf, wie zal hem dan recht verschaffen? Als iemand zijn eigen leven veracht, wie zal hem dan eren?
En vers 5 tot en met 9  De voorspoed van een mens is in de hand van de Heer, hij verleent de wetgevers gezag. Hoe groot ook het onrecht dat je is gedaan, koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen hand. Hoogmoed is bij de Heer en de mensen gehaat, voor beiden is onrecht een wanklank. Door onrecht, gewelddadigheid en hebzucht veroveren de volken elkaars heerschappij. Niemand is wettelozer dan een geldwolf, die biedt zelfs zijn eigen geest te koop aan. Stof en as is de mens. Waarom is hij hoogmoedig? Al bij zijn leven wordt zijn lichaam aangetast.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, waarschuwt u…
dat Hij kadosh, heilig en rechtvaardig is, en Zijn kinderen liefheeft, en niet naar de hooggeplaatsten en de uiterlijke schoonheid kijkt, of kleding, enzovoorts. Nee! En Hij houdt ook niet van verwaandheid en hoogmoedigheid. Voorwaar, wijsheid verheft de nederige, en een gevoelig hart is voor de Here meer dan een gesloten hart voor Hem. God is groot en machtig, en vraagt u om trouw te zijn, ook in uw beloften. Kom dat na tegenover Hem! Hij onthoudt uw beloften en komt er op terug.

Sirach 12, vers 1 en 2  Als je goeddoet, weet dan aan wie, dan krijg je dank voor je goede daden. Doe je goed aan een vroom mens, dan word je beloond, zo niet door hem, dan toch door de Allerhoogste.

Voorwaar, heb uw naaste lief als uzelf, en geef wat de Here toekomt! 

Sirach 5, vers 1 tot en met 8  Verlaat je niet op je bezit, zeg niet: ‘Ik ben van niemand afhankelijk.’ Volg niet de weg van je eigen begeerte, geef niet toe aan je eigen verlangens. Zeg niet: ‘Wie kan mij bevelen?’ want de Heer straft je zeker. Zeg niet: ‘Ik heb gezondigd, maar is mij iets overkomen?’ De Heer neemt alle tijd. Denk niet dat je toch wel vergeven wordt, wees niet zo zorgeloos dat je zonde op zonde stapelt. Zeg niet: ‘Zijn erbarmen is groot, hij zal mij al mijn zonden vergeven.’ Weet goed: hij kent zowel ontferming als woede, en zondaars treft hij met zijn toorn. Wacht er niet mee terug te keren naar de Heer, stel het niet dag na dag uit. De toorn van de Heer barst plotseling los, als hij je straft word je volledig te gronde gericht. Verlaat je niet op onrechtmatig verkregen bezit, het helpt je niets in tijden van tegenspoed.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u gezegend wordt, en niet gestraft vanwege uw zonde op zonde. 

Sirach 6, vers 18  Mijn kind, laat je van jongs af aan onderrichten, dan vind je nog wijsheid wanneer je grijze haren hebt.
Vers 22  De wijsheid is wat haar naam inhoudt, haar betekenis is niet voor iedereen te doorzien.
Vers 35  Luister met genoegen naar elk gesprek over God en laat geen wijze spreuk je ontgaan.

Voorwaar, blijf uzelf onderzoeken en put kracht uit de website Evangelicalendtimemachine.com!
Mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com