DutchVideo 2012

Luister, maak u niet bezorgd en druk!

14-08-2012  BOODSCHAP GODS: LUISTER NAAR JEZUS CHRISTUS! SATAN WIL DAT U DIT OF DAT NOG MOET DOEN EN DAT U ZICH LETTERIJK KAPOT LOOPT, EN GEEN TIJD MEER HEBT OM NAAR JEZUS CHRISTUS TE GAAN LUISTEREN!

Gepubliceerd op 14 aug 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

maak u niet bezorgd en druk

Volledige weergave:

Hallo! Op 14 augustus 2012, in de vroege ochtend, werd deze boodschap van God overgebracht aan Benjamin Cousijnsen, via de bode engel Gods. Benjamin schrijft,

In de ochtend zei een stem in mijn slaap: Benjamin, ga naar beneden, ik wacht op u; ik heb een boodschap Gods.

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Bent u ook zo druk?

Lukas 2, vers 37 en 38  En nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten.

Benjamin, mijn naam is Machliana. Ik kom tot u, eenvoudige Profeet Gods, in Zijn liefde.

Deze vrouw was een Profetes op hoge leeftijd. Haar naam was Hanna. Aan haar werd mede geopenbaard, net als Simeon: de vertroosting Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Lukas 10, vers 38 tot en met 42  Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis.

Voordat ik u, de bode engel Gods, verder vertel: Wat zou u doen, als u wist dat Yeshua HaMashiach, die u Jezus Christus noemt, bij u thuiskwam? Luister…

En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde.

Benjamin, Maria luisterde en als Hij sprak, zag men Zijn woorden voor zich in beelden, overal waar Hij sprak. Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen.

Velen zijn zoals Marta, luister…

Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.

Lukas 12, vers 22 tot en met 24  En Hij zeide tot zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven!

Johannes 4, vers 7 tot 11  Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.

Johannes 15, vers 7 en 8  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Ik zeg u, Maak u niet druk! Satan wil uw agenda volmaken.

Satan wil dat u dit of dat nog moet doen. Satan wil ook dat u zich letterlijk kapot loopt. Satan wil dat u geen tijd meer hebt om naar Jezus Christus te gaan luisteren. Velen zijn als standaard geprogrammeerd om niet meer in hun Bijbel te gaan lezen en naar de kerk te gaan. Bedenk de dingen die van boven zijn, en niet die op aarde zijn. Laat u niet helemaal overnemen, word wakker daar!

Ik zegen u allen en geef Hem, Yeshua HaMashiach, de dank en de eer!

Alles wat ik, de bode engel Gods, tot u gesproken heb, is van Hem tot u gekomen. Geef de eer aan Hem, die u liefheeft! Waar is Zijn tijd gebleven?

Shalom! Ik ga weer, Benjamin, sprak de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine