DutchVideo 2019

Loslaten, het begin van een nieuw leven!

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft velen geroepen, maar ze kunnen niet loslaten! Sommigen vragen wel tien bevestigingen, en nog kunnen ze niet loslaten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 24 januari 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merfan, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Mattheüs 16, vers 24  Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
En Johannes 12, vers 26  Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.

Voorwaar, iemand zei eens:
“Loslaten is niet het einde van de wereld, maar een begin van een nieuw leven!”

Filippenzen 3, vers 7 en 8  Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.

Voorwaar, Paulus heeft zich uitgestrekt naar wat voor hem ligt, en losgelaten, wat achter hem ligt: het verleden!
En hij houdt het voor vuilnis. Voorwaar, als je telkens zou omkijken, kom je geen enkele meter verder! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft velen geroepen. Maar ze kunnen niet loslaten! Sommigen vragen wel tien bevestigingen, en nog kunnen ze niet loslaten!

Filippenzen 3, vers 12 tot en met 14   Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Voorwaar!
Als je loslaat, en je handen vrijmaakt, en je hart en gedachten overgeeft, dan kan je met twee vrije handen Zijn zegeningen aannemen en ontvangen. Jaag naar het doel te behalen, zoals Paulus. Stap uit uw ongeloof! En vertrouw op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kom uit uw stoel! Actie!

Filippenzen 4, vers 13  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
En vers 6 en 7  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com