14-06-2017  De dag zal komen, dan zie ik jou, de vrouw waar ik van hou! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

love-wallpaper

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Mijn naam is Hetrick, en kom in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach.

Jij bent daar en ik hier…
Mijn liefde wil ik met je delen tot in alle eeuwigheid. Op één na ben jij de belangrijkste persoon in mijn leven. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is mijn nummer één, en verder, zoals jou is er geen een! Mijn liefde is niet wat ik jou zou kunnen laten zien, of wat ik zou kunnen laten horen. Maar mijn ware, onveranderlijke, eeuwige liefde is dat wat jij kan en mag voelen.

Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
En Psalm 104, vers 31  De heerlijkheid des Heren zij tot in eeuwigheid, de Here verheuge Zich over zijn werken.
En Psalm 105, vers 7  Hij, de Here, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde.
En Psalm 106, vers 2 en 3  Wie kan de machtige daden des Heren uitspreken, al zijn lof doen horen? Welzalig zij, die het recht onderhouden, die te allen tijde gerechtigheid doen.

Wat betreft de liefde, zijn deze woorden doorslaggevend en tot een zegen:

1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 7  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Ik schenk je deze woorden, en ik schenk je mijn hart.
En met jou ga ik verder. En de dag komt, dat ik jou in mijn armen kan sluiten en koesteren en verzorgen, en zeggen: “Goed gedaan, wat jij voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, deed en Zijn ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen!”

Heimwee naar jou getuigt van mijn liefde voor jou.
Nu is nog veel bedekt, maar de dag zal komen dat ik jou zie, de vrouw waar ik van hou. Meer dan een prinses en maatje ben jij voor mij! Jouw naam staat in mijn hart geschreven en klopt voor jou.
Veel zegen, van je prins op het witte paard! Mijn hart is van jou!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com