DutchVideo 2012

Lees uw Bijbel en bid elke dag!

06-12-2012  DE BODE ENGEL GODS BRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, DEZE BOODSCHAP VAN GEBED OVER. EEN KRACHTIG BESCHERMEND GEBED, DAT U TELKENS KUNT BIDDEN!

Gepubliceerd op 6 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

krachtig gebed

Volledige weergave:

Hallo! Op 6 december 2012 bracht de bode engel Gods deze krachtige boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam Efraïm, luister. Schrijf dit op en zeg:

“Lieve Vader, ik aanbid u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik dank u, de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Here Jezus, ik open mijn hart voor u en beloof om trouw te zijn.

Reinig mij van mijn zonden en ongehoorzaamheid en ongeloof.

Here Jezus Christus, ik bedek mij onder uw kostbaar Bloed, dat mij geneest en bevrijdt en verandert!

Elke gebondenheid en verslaving breng ik bij u.

Ik besef dat mijn geest, ziel en lichaam een tempel van de Heilige Geest is, en schend ik u, dan zal u mij schenden, want u bent heilig!

Ik dank u voor de vruchten van de Heilige Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

In de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bekleed ik mij en laat Zijn kracht vrij, dat mij tevens bekleedt met het pantser der gerechtigheid.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik dank u vanuit mijn hart, en neem bij alles het schild des geloofs ter hand, waarmede ik alle brandende pijlen van de boze zal doven, en waarmede ik mij zal beschermen, en elk Woord van God met Zijn kostbaar Bloed zal hanteren!

Niet ik, maar Christus Jezus leeft in mij! Hij is meer dan overwinnaar. U hebt mij nu vrijgemaakt, en ik behoor u toe.

Daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar Bloed van het Lam!

Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij.

Dank u voor de kracht van de Heilige Geest. Ik loof u en prijs u voor de tongen als vuur, en de doop in de Geest, dat mij sterkt en mijn zwakheden verbreekt in Jezus Christus’ naam!

Ik wandel met u, Yeshua, Jezus, en zoek de dingen op die boven zijn. Maak mijn geest en hart los van de wereld.

Halleluja! U heeft de overwinning behaald met uw kostbaar Bloed! Ik geloof in u.

Wat satan betreft: ik vertrap u in Jezus Christus’ naam, die meer dan overwinnaar is, Amen!”

U kunt dit telkens bidden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com