DutchVideo 2023

Laten wij Hem daarom grootmaken!

Onbeschrijfelijk is de Heer! Hij ziet het diepste van uw hart, niets overtreft Zijn liefde, schoonheid en heiligheid. Laten wij Hem daarom grootmaken! Amen!

Gepubliceerd op 24 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, geprezen zij de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Hef uw handen omhoog en bid vanuit uw hart en zegt:
Geprezen bent U, barmhartige Heer, en liefdevolle God! U bent kadosh, heilig en Uw Naam is vol van kracht en genezing! Uw Naam is Wonderbaar voor eeuwig! Ik geef mij nederig aan U over vol van ontzag en respect. Bevrijd mij met Uw kostbare, krachtige Bloed dat meer dan Overwinnaar is! Kom, Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en raak mij aan en toon Uw genade. Ik beloof U mijn trouw, en zal mijn relatie met U onderhouden en in zuiverheid, onbesmet van het kwaad, Uw verplichtingen naleven. Ik vraag U, mijn liefdeloosheid en afgunst en opgeblazenheid, hoogmoed en trots, en verbittering, mijn haat en kwaadsprekerij, onder andere, weg te nemen.

1 Korintiërs 13, vers 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.
En 1 Korintiërs 6, vers 9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?

Dwaal dus niet!

Sirach 13, vers 15 en 16 Elke levend wezen houdt van zijn gelijke, ieder mens bemint zijn medemens. Alles wat leeft sluit zich bij zijn soortgenoten aan, een mens hecht zich aan zijn gelijke.

Voorwaar,

En Spreuken 16, vers 6 Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad.

Voorwaar, laten de zonen en dochters zien op de Heer, en zich voor Hem, de Koning der koningen, buigen, en Hem lofprijs en aanbidding brengen en zingen van Zijn liefde en genade, en trouw hun relatie onderhouden!
Onbeschrijfelijk is de Heer! Hij ziet het diepste van uw hart, niets overtreft Zijn liefde, schoonheid en heiligheid. Laten wij Hem daarom grootmaken! Amen!

1 Johannes 5, vers 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
En vers 20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com