Ik bid dat onze hoofden en harten en gedachten voor U openstaan, en dat ik Uw Geest mag ervaren, de werking van de Heilige Geest. Ik dank U voor dit gebed. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Vandaag, 13 juli 2017 bracht een bode engel van God dit bijzondere gebed over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik nu aan u mag gaan voorlezen. Maar het is niet zomaar een voorlezen; het is een gebed, dat regelrecht komt van de troon van God. En ik wil u uitnodigen om u open te stellen en mee te bidden. Maar u mag ook gewoon in stilte en in aanbidding de Heer zoeken en openstaan voor de woorden, die Hij u wil geven, wat niet alleen zijn. Maar Gods Woord is krachtig als een tweesnijdend zwaard, en het brengt ook genezing, heling, naar geest, ziel en lichaam, en het schift overleggingen van het hart. Ga naar de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach! En als er nog dingen zijn, die u moet belijden om voor Zijn aangezicht te komen, zet dan deze band even stil en geef het aan de Here Jezus Christus, en luister dan weer verder, om al Gods zegeningen te ontvangen, wat Hij aan u wil geven. De bode engel van God sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden opschreef, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, uw Abba, Vader!

Zo mag u zich uiten en danken…
dat u samen met de engelen nu, in Zijn Naam boven alle namen, bij Hem mag komen in aanbidding en met een open hart naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

“Heer, ik wil U danken dat wij bij U mogen komen, en nederig en oprecht voor Uw aangezicht mogen verschijnen, Abba, Vader, en U mogen ervaren, hoe goed en groot U bent. Dank U, dat Uw werk volmaakt is en dat U hier bent met Uw Heilige Geest. Kom maar, waai maar met Uw wind! Ik wil U danken, Heilige Geest, dat U aan mijn zijde staat en in mij leeft, en mij wil omringen om Uw water, Uw levend water, te brengen naar de mensen om mij heen, om Uw boodschappen te delen, en dat de mensen door Uw Heilige Geest, via mij aangeraakt mogen worden! Ik bid dat onze hoofden en harten en gedachten voor U openstaan, en dat ik Uw Geest mag ervaren, de werking van de Heilige Geest, en dat er geen ziekte is of een of andere belemmering. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik ben van U, Abba, Vader, en Uw eigendom en Uw instrument, en gekocht, vrijgekocht van alle machten en bolwerken! Alles is onderworpen aan Uw gezag en kracht en Bloed. Niets is gelijk aan U. Dank U, Heilige Geest. Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Uw werk in mij en Uw overwinning, en dat de duivel geen macht heeft over mij! U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft de overwinning behaald! U bent mijn Rots op wie ik vertrouw. U bent mijn Leven, dat uit ons stroomt. U bent mijn Adem. U bent in mij, en werkt door mij heen. Ik dank U, Heilige Geest. Mijn naam is bekend, en mijn hart en verlangens. Dit vraag ik U, en ik dank U voor dit gebed, in de almachtige naam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen! Amen!”

De bode engel Gods sprak verder, en zei: Mijn naam is Blesía.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u rijkelijk

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com