DutchVideo 2019

Laten we bidden

Boodschap Gods, waarin u wordt uitgenodigd om mee te bidden in nederigheid, vol ontzag en vanuit uw hart. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is elke gift vanuit uw hart meer dan waard! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 17 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kenizi, en ben een bode engel Gods.

Laten we bidden…
“Heilige Geest van God, ik wil U uitnodigen en welkom heten.
Kadosh, Heilig, Kadosh bent U, en zeer machtig! Niets overtreft Uw grootheid en kracht en heiligheid. Ik aanbid U nederig, vol ontzag, en ik eer U vanuit mijn hart. En als bewijs van mijn liefde, hef ik mijn geest, ziel, hart en gedachten en lichaam tot U.
Gij zijt mijn Heer. U bent mijn Allerhoogste, enige God, El Elohím! Ik ben Uw eigendom, en ik geef mij volledig aan U over, en loof en prijs U, want ik behoor U toe. Ik houd van U!
Ik ben sterk en rijk, want U bent bij mij en bent mijn Rots en Beschermer, en hebt mij gekocht en betaald op het kruis van Golgotha met Uw kostbaar Bloed.
U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent mij dierbaar voor eeuwig, en U bent zeer waardig om te ontvangen, in alles! U bent elke gift vanuit mijn hart meer dan waard. U regeert en behoort alles toe. Het grootste erfdeel bent U, Abba, Vader! Uw liefde trok mij, en ik zal mij inzetten tot glorie van Uw machtige Naam, en zal niet vrezen of klagen, maar zal in Uw sterkte, machtige Heer, vertrouwen, mijn Leider en Gids, die mij vult met Uw Geest, steeds meer en meer. U bent getrouw en nimmer falend! En ik zal me verheugen in de hoop en vreugde des Heren. U bent mijn kracht en mijn Koning, Yeshua HaMashiach JHWH, Jezus Christus. Amen!”

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com