DutchVideo 2013

Lachen in de Geest? Laat me niet lachen!

28-06-2013  BOODSCHAP GODS: EEN BIJZONDERE OPENBARING VAN DE HERE GOD. BRULLEN ZE ALS LEEUWEN, OF BLAFFEN ZE BIJ U IN DE KERK? LET OP! WANT DIT ZIJN GEEN UITINGEN VAN DE HEILIGE GEEST, MAAR VAN DE DUIVEL!

Gepubliceerd op 28 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

lachen in de geest - laat me niet lachen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 juni 2013 bracht de engel des Heren deze bijzondere boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld… tot zover.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Michaël.

Voorwaar, hoor aandachtig,

Markus 3, vers 24  En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden.

Voorwaar, 1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Sommigen brullen als leeuwen in de geest, en men denkt dat het de Heilige Geest is.

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

En het blaffen in de geest behoort bij de werken van satan, de kameleon!

Voorwaar, was de slang niet het listigste van alle dieren des velds? En deed hij, de draak, niet valse wonderen?

Openbaring 13, vers 13  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

Voorwaar, Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet… tot zover.

2 Petrus 2, vers 2  En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.

2 Petrus 2, vers 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Voorwaar, waar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus kwam, daar kwamen de demonen ook in opstand.

Voorwaar, Mattheüs 6, vers 24  Niemand kan twee heren dienen… tot zover.

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Zo staat geschreven in Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is 1. liefde, 2. blijdschap, 3. vrede, 4. lankmoedigheid, 5. vriendelijkheid, 6. goedheid, 7. trouw, 8. zachtmoedigheid, en 9. zelfbeheersing.

Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Johannes 3, vers 16  Lees dit voor: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com