DutchVideo 2015

Lach gerust in de Evangelical Endtimemachine!

Boodschap Gods: Wees blij in de Here en verheugt u, want de vreugde des Heren is uw kracht. Dus lach gerust in de Evangelical Endtimemachine!

Gepubliceerd op 2 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

smile2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 2 december 2015 bracht de bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Saya menyambut Anda!
“Sorry, ik versta u niet.”
Tapi juga mereka!
“Okee!”
Anda berbicara berbeda!
“Ik spreek Nederlands”, zei Benjamin.
Oh, Belanda, Nederland! Belanda is Nederlands, nabi, Profeet Benjamin Cousijnsen.
Saya sambut Anda, ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, aku, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Keriangan.

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Nehemia 8, vers 11  Voorts zeide hij tot hen: Gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie niets bereid is, een deel, want deze dag is voor onze Here heilig: weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de Here, die is uw toevlucht.

Voorwaar, u hoort het goed!
Ik herhaal: De vreugde in de Here, die is uw toevlucht. De vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht! De blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Onze vreugde in dingen kan zomaar wegebben, verflauwen en zelfs compleet verdwijnen. Droevige omstandigheden en teleurstellingen kunnen daarvan de oorzaak zijn. De Heer kent uw leed, sterker, al het leed van elk schepsel telt Hij. En toch, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verheugt zich. Dat is geen leedvermaak, maar vreugde, omdat Hij het geheel overziet en zeker is van de ultieme uitkomst! Niets gebeurt voor niets, en alles verloopt naar Zijn plan. Die wetenschap is als een vesting, waarin onze gedachten en harten worden bewaard!

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 8  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.

Voorwaar, kijk eens naar de Endtimemachine Live.
Elke donderdag weer stralen de werkers van de laatste dagen, zoals Josie en Isabel en Bettina en Theresa en Connie en Anita en Tiny, en vele anderen. Alleen van de vreugde op hun lieve gezichten al wordt u blij!

Wij engelen Gods dienen de Here ook met vreugde.
Wees blij in de Here, en verheugt u, want de vreugde des Heren is uw kracht. Dus lach gerust in de Evangelical Endtimemachine! Bersukacitalah dalam Tuhan! Yesus Kristus Tuhanmu!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com