DutchSuriname NewsVideo 2014

Laatste waarschuwing Gods aan de kerk in Suriname, genaamd ‘Gods Bazuin’

AL HEET UW KERK ‘GODS BAZUIN’, ALS GIJ NIET DE BOODSCHAP VAN GOD SERIEUS NEEMT, DOORGEGEVEN AAN U OP 13 JUNI 2014, VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN UIT NEDERLAND, DAN IS UW KERK NIET GODS BAZUIN!

Gepubliceerd op 7 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Gods Bazuin te Paramaribo, Suriname

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 juli 2014 bracht een engel van God, een bode engel Gods, woord voor woord deze waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!

Voorwaar, in deze naam spreek ik wederom tot u, Suriname, en dit is tevens de laatste waarschuwing!

In de laatste dagen is tot u gesproken door Gods ware eindtijdprofeet, Suriname. Hij is het, die tot u sprak, Gods dienstknecht Benjamin Cousijnsen. Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u.

Uw kerk heet in Paramaribo, Suriname: ‘Gods Bazuin’.

Op 13 juni 2014 bracht ik, Michaël, u een boodschap in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Als God de bazuin op 13 juni 2014 had laten horen, had gij het dan wel gehoord? En had gij gedaan wat God van u vraagt?

Al heet uw kerk ‘Gods Bazuin’, als gij niet de boodschap van God serieus neemt, doorgegeven aan u op 13 juni 2014, via Profeet Benjamin Cousijnsen uit Nederland, dan is uw kerk, Bazuin, niet Gods bazuin, maar een kerk bazuin vol waterdichte stopverf! Voorwaar,

Johannes 1, vers 22 en 23  Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de Profeet Jesaja gesproken heeft.

Voorwaar, zo heeft Profeet Benjamin Cousijnsen ook nu tot u gesproken, Gods ware eindtijdprofeet!

Johannes 8, vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Voorwaar, 

Hebreeën 2, vers 2 en 3  Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd.

Voorwaar, Profeet Benjamin zal twee werkers zenden naar uw land, Suriname, of gij nu meewerkt of niet!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal deze werkers drie maanden in uw land brengen, om zielen te redden, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, wie een Profeet zegent, worde gezegend. Maar als uw oren dicht zijn, en uw ogen verblind, en uw hart verhard, dan zal Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als gij u niet bekeert, afrekenen met deze onbruikbare Bazuin!

Een bazuin hoeft geen bazuin te zijn, en een kerk is ook niet altijd een kerk. Maar het gaat er om, om wat er zit, binnenin, en is dit naar de wil van de Maker?

Is de Bazuin echter onbruikbaar, en zit het vol stopverf, dan zal de Bazuin in het vuur geworpen worden. En de Here zal zeggen: Waarom? Daarom! Bekeer u, luister!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Zo spreekt de Here!

De Heer spreekt zelf dus: Dit getuigt dan ook zeker van stopverf in de oren, zegt de Heer. En wie Mij, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, niet serieus neemt, en maar denkt, dat Ik altijd maar verwende kinderen knuffel, die heeft het goed mis! Ik geef ze opvoeding, maar gij wilt horen wat men wil horen, maar niet als het om terechtwijzing gaat, maar is het Mijn zegen, staat men vooraan! Huichelaars zijn ze, zegt de Here!

Ook met zieltjes winnen komt gij ook niet in Mijn Koninkrijk! Ik kijk naar al uw werken, en boven alles naar uw hart. Ik de Here zal ook niet afwijken van Mijn missie.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com