DutchVideo 2018

Laat Zijn liefde en goedheid door u heen gezien worden!

Laat de vrede, goedheid, trouw en liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, altijd met u zijn. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Vandaag, 17 juli 2018, bracht de bode engel Ramachan deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Sirach 2, vers 9 tot en met 11  Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt. Kijk naar de generaties van vroeger: Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld? Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord? Was er ook maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking.

Voorwaar, mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods. 

Sirach 2, vers 15  Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen.
Vers 17  Wie ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem.
En Sirach 3, vers 17 tot en met 20  Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind je genade bij de Heer. Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen. Groot is de kracht van de Heer, een bescheiden mens prijst hem.
En Sirach 5, vers 3 tot en met 4  Zeg niet: ‘Wie kan mij bevelen?’ want de Heer straft je zeker. Zeg niet: ‘Ik heb gezondigd, maar is mij iets overkomen?’ De Heer neemt alle tijd.
En Sirach 10, vers 6  Hoe groot ook het onrecht dat je is gedaan, koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen hand.
Vers 28  Mijn kind, heb respect voor jezelf, maar met mate, geef jezelf alleen de eer die je verdient.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, uw Heer en Koning der koningen.
Gehoorzaam Zijn roepstem, en laat de vrede en goedheid en trouw en liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, altijd met u zijn en door u heen gezien worden!

Sirach 15, vers 17 tot en met 19  Vóór de mens liggen het leven en de dood, hij krijgt waar hij voor kiest. Groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is overweldigend, alles ziet hij. Zijn ogen zijn gericht op wie ontzag voor hem heeft, elke daad van de mens is hem bekend.
Sirach 21, vers 6  Wie berispingen afwijst gaat de weg van een zondaar, maar wie ontzag heeft voor de Heer komt tot inkeer.

Spreuken 28, vers 5  Een kwaadaardig mens begrijpt niets van het recht, wie JHWH zoekt, kan alles begrijpen.
En Spreuken 29, vers 1  Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.
En Spreuken 28, vers 6  Beter een arme die onberispelijk leeft dan een rijkaard die vol leugens zit.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com