DutchVideo 2017

Laat Zijn Koninkrijk in de tempel Gods gebouwd worden!

Geef Abba, Vader alle lof en eer. Dit is de kans om in u te werken. Laat Zijn Koninkrijk in de tempel Gods gebouwd worden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 30 juni 2017 bracht een bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is uw Rabboeni!

Geloofd zijt Gij, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach! 

Jesaja 42, vers 8  Ik ben JHWH, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander… tot zover.

Prijs Hem, verhoog Hem met uw mond, of het nu slecht gaat of goed!
Dank Hem, door u over te geven, en eenvoudig en rechtvaardig te leven en te doen wat de Heilige Geest op uw hart legt. Geef Abba, Vader alle lof en eer. Dit is de kans om in u te werken. Laat Zijn Koninkrijk in de tempel Gods gebouwd worden.

1 Korinthiërs 3, vers 16 en vers 3  Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
En vers 3  want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander?

Prijs Hem alleen wanneer u op Hem vertrouwt, want dat is geloven! 

Hebreeën 11, vers 6  Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

Voorwaar, verander uw wandel en sta niet toe om af te zwakken en u eraan over te geven!

Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

En Spreuken 16, vers 13  Een koning schept behagen in oprechte woorden, wie de waarheid spreekt, is hem dierbaar.
En vers 20  Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op JHWH vertrouwt, is gelukkig.
En vers 21  Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht.
Spreuken 21, vers 30  Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen JHWH.

Voorwaar, het gaat om uw houding en het gaat om wat u doet, en vooral wat u gelooft en of u Hem vertrouwt.
Voorwaar, Gods Woord is levend en is vol van kracht en waarheid!

Johannes 14, vers 15 tot en met 17  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Als u op Hem vertrouwt, zit de kracht en het geloof en de waarheid in u.
In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijt gij meer dan een overwinnaar!

Romeinen 12, vers 6 tot en met 8  We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
En vers 3  Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

Voorwaar, overdenk deze boodschap, en prijs en dank Hem en vertrouw Hem.
Want zonder vertrouwen en geloof zal u nimmer uw gebed zien veranderen. Maar indien uw geloof is als een mosterdzaadje, dan zal satan al vluchten! En met uw God springt u over een muur, en vluchten de Filistijnen. Alles is mogelijk voor wie gelooft! Durf op het water te lopen en Goliath tegemoet te treden, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com