DutchVideo 2023

Laat Zijn komst u niet overvallen!

Zie, de wolk des Heren bedekte haar en de heerlijkheid des Heren verscheen.

Gepubliceerd op 07 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 06 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Serfarba, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Exodus 23, vers 20 Zie, Ik “de Here JHWH” zend “u” een engel vóór uw aangezicht…tot zover.
En Genesis 5, vers 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen, “weggenomen, geraptured.”
En Genesis 18, vers 14 Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?…tot zover.
En Numeri 16, vers 42 lees vanaf: Zie, de wolk “des HEREN” bedekte haar en de heerlijkheid des Heren verscheen.
En Deuteronomium 8, vers 18 Maar gij zult aan de Here, uw “liefdevolle” God, denken “en vertrouwen op Hem in alles vanaf het beginne”, want Hij is het, “die tot u spreekt en” die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde “totdat Hij komt” het verbond “met u” gestand te doen…tot zover.
En Deuteronomium 23, vers 23 Wat over uw lippen gegaan is, moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond.
En Deuteronomium 30, vers 10 Wanneer gij naar de “kadosh, heilige” stem van de Here, uw “Levende” God, luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden…tot zover.
En vers 14 Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen.
En Deuteronomium 31, vers 6 Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
En Jozua 24, vers 14 Welnu, vreest dan de Here “want de tijd is kort” en dient Hem oprecht en getrouw…tot zover.
En 1 Koningen 8, vers 10 en 11 Toen de priesters “van de Here” uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een “kadosh, heilige” wolk “Gods” het huis des Heren, “Let op!” zodat de priesters “en de anderen” vanwege de wolk niet konden blijven staan…tot zover.

Voorwaar, weest waakzaam en zorg ervoor dat u niet achterblijft vanwege uw wandel!

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

In die ure zult u zien wie Gods geboden onderhouden hadden.

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods “evenzo Zijn boodschappen Gods” en het geloof in Jezus bewaren.
En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot, laat Zijn komst u niet overvallen vanwege dat u niet klaar was.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com