DutchVideo 2017

Laat uw slechte gewoontes en afgoden los!

16-08-2017  Vertrouw niet op een stuk hout of steen, maar vertrouw alleen op Hem, die Zijn leven gaf. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, de Koning der koningen, die tot u spreekt! 

Psalm 22, vers 12  Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood, en er is geen helper.
Voorwaar, mijn naam is Vermendo en ben een bode engel Gods.

Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaat u voor eeuwig verloren!
De dood en de nood is groot. Maar uw vertrouwen was op dat beeldje, een stuk steen dat dood is, zoals u doodgemaakt bent en verblind. En door uw stenen afgod te plaatsen, hebt u zich vele problemen over u heen gehaald en bent u vervloekt. Gij zult u niet wenden tot de afgoden! En ook dat kruis redt u niet, maar alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, die opgestaan is van de dood en u wil redden, als u nu vandaag eerst al uw afgoden vernietigt!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Vertrouw niet op een stuk hout of steen.
Maar vertrouw alleen op Hem, die Zijn leven gaf aan het kruis, en al uw zonden droeg, en u vrij wil maken van al uw problemen! Een roker komt beslist de Hemel niet binnen! U moet zich bekeren en u overgeven en u reinigen, en de Heer Jezus Christus om vergeving vragen, en uw slechte gewoontes en uw afgoden loslaten, anders gaat u er echt aan.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshua, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com