DutchVideo 2023

Laat uw Profetenloon niet wegroven

De bode engel bracht een opgerold perkamentpapier. Profeet Benjamin Cousijnsen moest het openen en de boodschap delen namens de Almachtige Heer.

Gepubliceerd op 28 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Profeet Benjamin Cousijnsen:
Open dit hemelse opgerolde perkamentpapier, maar breek eerst de zegel om het te openen en deel deze boodschap.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, wie oren heeft, hoor aandachtig!

Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de Here, uw “kadosh, heilige” God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet…stop, tot zover.

Voorwaar, Ik ben de Levende HEERE, uw God!

Leviticus 19, vers 11 tot en met 13 Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de Here. Gij zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven; het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen.

Voorwaar, luistert u wel naar Mij of bent u verontreinigd?

Leviticus 19, vers 16 en 17 Gij, “ja gij,” zult onder uw volksgenoten niet als een “christen” lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan “vooral niet aan Mijn twee ware uitgekozen Profeten”: Ik ben de Here. Gij zult uw broeder “en zuster” in uw hart niet haten…tot zover.
En vers 18 Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, “en laat u niet verontreinigen door de boze geesten in de hemelse gewesten die de twee Profeten haten, die Ik bij elkaar gebracht heb,” maar “u moet niet tegen het leven van” uw naaste “zijn, maar keer op keer, 100% moet u” liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.

Voorwaar, wraakzuchtig en haatdragend is uit de boze geesten, want Ik de Levende Heer ben liefde.
Weest u ook niet egoïstisch!

1 Korintiërs 13, vers 5 Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
En Leviticus 20, vers 23 Wandelt niet naar de inzettingen van het volk, dat Ik voor u uit verdrijf: want al deze dingen hebben zij gedaan, zodat Ik een afschuw van hen gekregen heb.
En Leviticus 26, vers 23 en 24 Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden.
En Deuteronomium 6, vers 5 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.
En vers 24 en 25 De Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Here, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is. En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de Here, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

1 Kronieken 16, vers 22 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten geen kwaad. Wie aan hen komt, komt aan Mij, zegt de HERE!
En Spreuken 16, vers 5 en 6 Iedere hooghartige is de Here een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad.
En Spreuken 17, vers 20 De verkeerde van hart vindt geen geluk, de valse van tong valt in het ongeluk.

Voorwaar, wie een Profetenloon heeft opgebouwd en het laat wegroven door de liefdeloosheid, onder andere, is verkeerd bezig en zal de straf niet ontlopen, tenzij men zich radicaal bekeert!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com