DutchVideo 2022

Laat uw ‘ik, ik, ik’ minder worden

Zo spreekt de Here, Wie heeft deze boodschap bewerkt en tot stand gebracht? Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u geroepen heeft.

Gepubliceerd op 5 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, hef uw ogen naar omhoog en zie dat de Here God kadosh, heilig is en geweldig van kracht!
Zo spreekt de Here, Weet gij het niet hebt gij Mijn woorden dan niet gehoord? Voorwaar, spits uw oren en zorg dat gij niet achter blijft!

Mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Hij wordt niet moede noch mat. Voorwaar, hoewel Zijn grootheid en verstand niet te doorgronden is, geeft Hij sterkte aan wie moede en machteloos is. Voorwaar,

Jesaja 40, vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Kadosh, gezegend is de Here!
Geef de Here alle glorie en eer en lof en aanbidding en alles wat Hem toekomt, en wat u aan Hem beloofd heeft en die keer op keer hebt uitgesteld. Voorwaar, laat uw ‘ik, ik, ik’ manier van denken, minder worden zodat Hij u kan zegenen.

Zo spreekt de Here, Wie heeft deze boodschap bewerkt en tot stand gebracht?
Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u geroepen heeft. Ik heb u uitverkoren en u niet versmaad.

Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
En vers 13 en 14 Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje…tot zover.
En Jesaja 42, vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg?
En Jesaja 43, vers 18 en 19 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

En Psalm 9, vers 10 en 11 Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een brucht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
En Psalm 28, vers 7 De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
En Psalm 29, vers 4 De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.
En Psalm 31, vers 22 tot en met 25 Geprezen zij de Here, want Hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed der benauwdheid. Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com