DutchVideo 2022

Laat u zich niet van Hem beroven

Velen willen wel zegeningen ontvangen van Hem maar Hem op de eerste plaats te zetten, daar hebben toch velen moeite mee.

Gepubliceerd op 28 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Keriach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wees eens heel eerlijk naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus toe.
Durft u alles met uw stem in nederigheid aan hem te vertellen en Hem onder ogen te komen? Hoe ziet uw waardigheid eruit voor Hem? En hebt u respect en tijd voor de Koning der koningen?
Velen willen wel zegeningen ontvangen van Hem, maar Hem op de eerste plaats zetten, daar hebben velen toch nog moeite mee. Men laat zich in beslag nemen door de vele bezigheden om hen heen. Dit alles slokt tijd op die bestemd is voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Er is weinig aandacht om te bidden, te praten of te zingen met Hem.

Voorwaar, als u echt heel veel liefde en kracht wil ontvangen en op de Here wil lijken, moet u zich beslist niet laten beroven van uw tijd voor de Heer.
Dit mag ik u openbaren; wist u dat in tien christelijke huisgezinnen er slechts één huishouden is, dat de Heer echt aanbidt en echt aandacht geeft en de stem gebruikt voor Zijn glorie en eer?

Psalm 1, vers 6 Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.
En Psalm 25, vers 4 Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.
En vers 15 Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net.
En Psalm 26, vers 2 Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.
En Psalm 37, vers 4 en 5 Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.
En Psalm 95, vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
En Psalm 96, vers 2 Zingt de Here, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.
En vers 8 Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven.
En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Voorwaar,

Hebreeën 13, vers 15 Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.
En vers 18 Bidt voor ons, want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com