DutchVideo 2023

Laat u niet verstikken door het onkruid

Voorwaar, welk zaad zaait u? En stel uzelf de vraag; komt dit zaad voort uit Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus?

Gepubliceerd op 17 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Mattheüs 13, vers 36 lees vanaf: En zijn discipelen kwamen bij Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” en zeiden: “Rabboeni,” maak ons de gelijkenis “van het verhaal” van het onkruid in de akker duidelijk.

Voorwaar, ook vandaag spreekt de Heer tot u!

En vers 37 en 38 Hij antwoordde “en maakte het duidelijk, deze gelijkenis” en zeide: “Spits uw oren!” Die het goede zaad zaait, ”dat ben Ik, en” is de Zoon des mensen ”die door u, Mijn kinderen werk”; de akker, “de harde grond wat bewerkt moet worden door u” is de wereld; “voorwaar, velen houden zich meer bezig met de activiteiten van de wereld en onderhouden niet het goede zaad in hen, evenzo hun relatie met Mij, JHWH. Voorwaar,” het goede zaad, “dat werd gezaaid in u, mag niet ongebruikt in u opgesloten blijven, maar laat het uit u komen” dat zijn de kinderen, “u” van het Koninkrijk “Gods en daarom, bewerkt de harde grond dus en steun Mijn werk en zet u in, en word een sponsor.”
En vers 39 en 40 “Voorwaar,” het onkruid zijn de kinderen van de boze; “waaronder de zogenaamde christenen, die zich laten gebruiken om het goede zaad te verstikken;” de vijand, die het gezaaid heeft, “de roddel en kwaadsprekerij, onder andere; de slechte zaden” is de duivel, “die Gods Profeten haat en al het goede wat gezaaid is, wil tegenhouden! Voorwaar, welk zaad zaait u? En stel uzelf de vraag; komt dit zaad voort uit Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus?”
“Voorwaar,” de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen “Gods”. Zoals nu het onkruid, “het onbruikbare” verzameld “en apart gezet” wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.

Voorwaar, is deze boodschap duidelijk en bent u klaar voor de Opname?

En vers 41 tot en met 43 De Zoon des mensen zal zijn engelen “gaan” uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen “het slechte zaad dat opschiet als onkruid en” al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen, “de goede zaden die gegroeid en rijp zijn geworden, ” stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.” Wie oren heeft, die hore!

Openbaring 14, vers 14 tot en met 17 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel.
En vers 19 En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods.

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Tot slot,
Satan zegt, “Het onkruid vergaat niet”, maar de Here Jezus zegt: “Bij God wel!”

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com