DutchVideo 2016

Laat u niet inpakken door de werken van satan!

Ook Yeshua HaMashiach werd verzocht, en voor de ogen van Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus, werden levensechte beelden geprojecteerd: al de Koninkrijken van de wereld werden Hem getoond. En die zou Hij zo makkelijk kunnen ontvangen, als Hij zich slechts zou nederwerpen voor satan, en hem zou aanbidden!

Gepubliceerd op 19 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

temptation-of-jesus-christ-by-satan

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 19 december 2016 bracht Gods bode engel deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods, die Zijn woorden overbrengt.

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is uw Rabboeni, uw Heer!
Voorwaar, zo spreekt de Heer. En zeg ‘Amen’, als u het ermee eens bent.

Al is men een wederom geboren Christen of pastoor, een kwaadspreker en leugenaar komt u niet in de hemel tegen.
En wat is uw antwoord? Amen!

Luister ook naar de boodschap Gods met de titel:
‘Als Christen ga je niet roddelen!’ van 16 juni 2015. Voorwaar, zoals Jason Cox de Evangelical EndTimeMachine wou verwoesten en uit het team werd gezet, vanwege dat hij meewaaide met alle winden, zo heeft ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nu sommigen verwijderd! Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘De rotte appel werd verwijderd!’ van 2 februari van 2015, en naar de boodschap met de titel: ‘Nu blijkt, aan de vrucht herkent men de geest!’ Deze boodschap van 22 november 2016 geeft duidelijk een antwoord, zoals deze profetische woorden: ‘Voorwaar, in de dramatische slotfase in de eindtijd is het vanzelfsprekend, dat sommigen die de Here dienen, Hem in de steek zullen laten’.

Voorwaar,

Mattheüs 4, vers 8, 9 en 10  Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Tot zover.

Voorwaar, als men kijkt naar het YouTube kanaal van Darren Jackson…
dan ziet u duidelijk hoe materialistische en gehecht hij vastzit aan zijn spullen, aan zijn Honda, fietsen, muziekinstrumenten, raceauto’s, etc. etc.

Voor de ogen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werden ook levensechte beelden geprojecteerd:
al de Koninkrijken der wereld! En het enige wat Hij hoefde te doen, was zich nederwerpen voor de satan, en hem aanbidden. Dan zou Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, al de koninkrijken der wereld ontvangen, met alle goud en rijkdommen van satan. Maar Hij zei: “Ga weg van mij!” Aan de vrucht herkent men de geest! En als satan u die beelden had laten zien, al die koninkrijken, hoe had u dan gereageerd, of door een geprojecteerd beeld van Profeet Benjamin? Zou u dan zeggen, vastberaden in het geloof: “Ga weg, satan!” of laat zich dan inpakken door de werken van satan? En spreekt u dan kwaad over Profeet Benjamin en Theresa, of uw naaste?

Mattheüs 5, vers 8 tot en met 12  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com