DutchVideo 2023

Laat u niet door satan tegenhouden om in de hemel te komen!

De duivel wil ook niet hebben dat u in de hemel komt en is altijd al jaloers geweest, zowel op God en alswel op Zijn engelen, en broeders en zusters in de HEER! Alleen wie trouw blijven aan Hem en geen kwaad doen, komen in de hemel, en zullen zoals de trouwe engelen door God meer dan beloond worden!

Gepubliceerd op 10 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 09 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die gebracht werd door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam die staat boven alle machten en overheden en wereldbeheersers en boze geesten, en de Naam die boven alle bolwerken dezer duisternis staat, en de Naam die meer dan overwinnaar is over elke brandende pijl, de Enige die de dood overwon met Zijn pantser wapenrusting Gods, Hij is zo groot dat het alle verstand ver te boven gaat, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, geliefden des Heren, weest krachtig en trouw, en vecht niet tegen uw broeder of zuster in de HEER, want dan vecht u tegen God!
Zelfs de engelen zijn niet allemaal trouwe dienaars gebleven, en hun leider van alle roddel en haat en opstandigheid is satan!

En hoe zit het met u? Bent u trouw aan God of aan satan?
De opstandige engelen, die reeds met hun leider, satan, mooi de hemel uitgejaagd werden, komen er voor eeuwig niet meer in. Voorwaar, de duivel wil ook niet hebben dat u in de hemel komt, en is altijd jaloers op God gebleven en zowel jaloers op de trouwe engelen, en broeders en zusters in de HEER. Voorwaar, alleen wie trouw is aan Hem en geen kwaad doet, komt in de hemel, en wordt zoals de trouwe engelen door God meer dan beloond.

Voorwaar, men moet eerlijk, oplettend, en waakzaam zijn voor satan, die u wil wederhouden om erbij te zijn, wanneer Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus op de wolken komt.

Openbaring 12, vers 7 tot en met 12 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders “en zusters”, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot, laat liefde en trouw u niet verlaten.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com