DutchVideo 2014

Laat u niet beïnvloeden door te zwijgen!

Boodschap Gods: Voorwaar, als gij zwijgt, hoe kan men dan het licht in de duisternis zien? Laat u niet beïnvloeden door te zwijgen!

Gepubliceerd op 14 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

don't be silent!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 14 oktober 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sarzama en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u ruimte gegeven om te spreken, en wat was men boos op u!
Voorwaar, de Here was trots op u.

Psalm 18, vers 7  Lees dat voor. Hier staat geschreven: Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn…

Uitleg:
Als u met slechte mensen omgaat, en u weet dat ze niets van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, willen weten, en ze denken alleen maar om u over te halen in hun verdorven denken, is het aan u of u als Christen meer dan overwinnaar wilt zijn!

Maar indien uw oog slecht is, “Christen of geen Christen!”, zal geheel uw lichaam duister zijn, “al had u de Heilige Geest en alle gaven in u!” Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Begrijpt u dit? 

Mattheüs 6, vers 24  Niemand kan twee heren dienen… tot zover.

Voorwaar, laat u niet beïnvloeden door te zwijgen!

Lees voor: Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, als gij zwijgt, hoe kan men dan het licht in de duisternis zien?
En wil men dan echt niets over de waarheid horen, zoek dan een gelegenheid om te bidden, om ingang te krijgen. Er blijft altijd wel een klein zaadje in hun hersens steken, die groeien gaat! Vergeet niet geregeld water te geven.

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com