DutchVideo 2022

Laat u niet beïnvloeden door de gevallen engelen

Openbarende boodschap Gods over hoe de gevallen engelen in deze eindtijd proberen om mensen te beïnvloeden. Doe er beslist niet aan mee!

Gepubliceerd op 6 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als men goed onthouden had…
zou men nog weten wat aan u reeds geopenbaard is via Profeet Benjamin Cousijnsen, zoals dat er tussen Mars en Jupiter, een planeet is, waar vele gevallen engelen zich bevinden die UFO-transportmiddelen hebben.

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.
Op afstand zijn deze gevallen engelen van satan telepathisch en technologisch zeer actief en ze zijn verbonden met de mensen op de aarde, vooral met de gevaccineerden waarover zij bestuurbare macht en kracht hebben en die zij heel makkelijk kunnen beïnvloeden en duistere, kwaadaardige en gewelddadige opdrachten kunnen laten uitvoeren, zoals zelfmoord. De geest, de ziel en het lichaam van de gevaccineerden zijn door het vaccin verbonden en zijn beïnvloedbaar door de gevallen engelen.

Efeziërs 6, vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, alleen een goede relatie en wandel met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus red u, maar niet als men de vaccinatie of andere vorm zoals de vaccin-pil of chip aangenomen heeft.
Doe er beslist niet aan mee!

Jesaja 54, vers 14, 15, en 17 Door gerechtigheid zult gij bevestigd worden. Weet u verre van onderdrukking, want gij hebt niet te vrezen, en van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen. Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
En Efeziërs 6, vers 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Voorwaar, gij daar die geen vertrouwen hebben in de Heer.

Jesaja 57, vers 4 Over wie maakt gij u vrolijk, tegen wie spert gij de mond open, steekt gij de tong uit? Zijt gij geen kinderen der zonde, leugengebroed?
En vers 12 en 13 Ik zal bekendmaken, wat uw gerechtigheid en uw werken zijn: zij zullen u niets baten; wanneer gij schreeuwt, mag uw godenvergadering u redden. Maar de wind neemt hen allen op, een tocht vaagt hen weg. Doch wie bij Mij schuilt, zal het land beërven en mijn heilige berg bezitten.

Voorwaar, veel christenen zijn christenen in hun kerk maar verder onderhouden ze hun relatie met de Heer niet!

Romeinen 13, vers 12 De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!

Zelfs vergeten velen te bidden, vaak zelfs wanneer het nodig is.
Bid vaak voor bescherming en maak tijd voor de Heer, en bied weerstand tegen de bolwerken van satan en hij zal van u die in Christus bent vlieden. Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com