BaptizingDutchVideo 2017

Laat u dopen in de naam van de Vader en Zoon en Heilige Geest!

29-06-2017  “Wat moeten we doen?” en Petrus zei, “Bekeert u”. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Vandaag bracht een bode engel van God de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak,

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Crenabel en ben een bode engel Gods.

1 Korinthiërs 10, vers 1 en 2, en vers 13  Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee.
Vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Handelingen 2, vers 37 en 38  Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?, “maar dit telt natuurlijk ook voor de zusters”. En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van “Yeshua HaMashiach”, Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Dit zei Petrus…
“Wie zich bekeert, ontvangt wat wij hebben, het grootste geschenk ooit, de Heilige Geest!”

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com