DutchVideo 2019

Laat los, dan zal uw Rabboeni u een weg banen!

Let niet op wat vroeger is gebeurd. Wees niet verschrikt en vrees niet. Om te groeien en gesterkt te worden, moet u vooruitkijken, het verleden loslaten en kunnen vergeven. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 11 juli 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de allerheiligste en krachtigste Naam ooit: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Seachella, en ben een bode engel Gods.

Zo zegt JHWH, de Here, uw Verlosser, de Heilige Koning der koningen:
Let niet op wat vroeger, destijds is geschied. Voorwaar, laat het los en sla er geen acht meer op! Dan zal Ik, Abba, Vader, uw Rabboeni, u een weg maken, die zelfs een weg baant door de zee, door de machtige wateren!

Zie, Ik de Here, JHWH, maak iets nieuws!
Wees niet verschrikt en vrees niet! Om te groeien en gesterkt te worden, moet u vooruitkijken, het verleden loslaten en kunnen vergeven. Ik, de Here, ken uw hart en wil uw tranen drogen. Ik verzadig u met Mijn liefde en steun. Ik ben aanwezig en ben uw Geneesheer en Bevrijder, en zal u kracht geven! Denk niet aan het verleden, maar aan het heden. Voorwaar,

Psalm 72, vers 12 en 13  Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der armen verlossen.
En Psalm 91, vers 2  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
En vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
En vers 9 en 10  Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen.
En vers 14 tot en met 16  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem, “maar ook haar”, bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat hij “of zij” mijn naam kent. Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal hem “of haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “of haar” zijn, Ik zal hem “of haar” uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem “en haar” verzadigen, en Ik zal hem “en haar” mijn heil doen zien.

Hoewel het kruis hing in het verleden, kijkt de Here naar het heden!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com