DutchVideo 2023

Laat het kwaad en de liefdeloosheid geen wortel in u schieten

In deze boodschap die de engel des Heren sprak, gaat om de woorden Gods over de liefde en sprak in beeldspraak over iemand die Corry heet. Zo zijn er velen zoals zij, sprak de engel.

Gepubliceerd op 12 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen.

Voorwaar, zo spreekt de Heer:

Handelingen 7, vers 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, “gij hoogmoedigen en zij die zich verwaand gedragen,” gij verzet u altijd tegen de heilige Geest “van de Kadosh, Heilige God”…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Romeinen 12, vers 9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

Wees niet zo eigenwijs en wreek uzelf niet!
Ik spreek in beeldspraak. Corry kan nooit echte liefde geven omdat zij liefdeloos was en gehecht is aan het kwade. Zij heeft de negativiteit behoorlijk in de vingers en ze is zeer creatief om sommige broeders en zusters in de kerk en daarbuiten te manipuleren met haar antichristelijke slangenmond.

Voorwaar, zo zijn er velen zoals haar, velen!
Zonder te weten trekt ze anderen mee in haar ondergang. Hoewel schoonheid bedrieglijk kan zijn, zo ook een lief stemmetje, een goede uitstraling of een sluwe, vlotte babbel. Deze eigenschappen zal satan altijd gebruiken om te proberen anderen mee te krijgen in zijn geloofwaardige en gemanipuleerde leugens. Satan wil altijd in de belangstelling staan om met zijn trucs door anderen heen te werken. Zo zijn er ook velen, zoals Corry, door satan overgenomen.

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil.
En vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Voorwaar, God is liefde en geeft liefde.
Wie niet uit God is, zal geen liefde kunnen geven, omdat zij of hij niet uit God is.

Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
En vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.
En Johannes 7, vers 40 Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de Profeet.

Het kwade zal nimmer gezegend worden, maar voert de mens naar de hel.

Openbaring 22, vers 19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Tot slot, kies heden de Hemel of de hel!
Niemand kan gelukkig worden in de Here God, als men zich niet bekeert van het kwade.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com