DutchVideo 2016

Laat Gods licht in u naar buiten toe zichtbaar zijn!

Boodschap Gods: Laat Gods licht in u zichtbaar zijn en doof het niet uit! Vanaf den beginne heeft iedereen weleens gezondigd. De één loog en de ander bedroog, en de andere diende afgoden, en noem zo maar op. Hoor wat de Heer Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, tegen u zegt hierover! Beluister of lees de complete boodschap.

Gepubliceerd op 31 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God's light in you

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 31 maart 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet je in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Stepical en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Psalm 32, vers 1 en 2  Welzalig hij “en zij”, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

Voorwaar, het is genade waar gij in valt.
Weet dit: de striemen en het lijden van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is uwer genezing geworden, uwer verlossing en bevrijding! Voorwaar, wees eerlijk en oprecht. Is het niet geweldig dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uwer beleden zonden vergeeft? Is het niet heerlijk als Hij u heeft vergeven, als u ongehoorzaam bent geweest?

Zegt: “Heerlijk, Zijn genade!”
Voorwaar, het maakt niet uit of gij geroepen zijt, of gezalfd, of jaren een kind van God bent. Alle zielen zondigen weleens. Niemand kan zeggen: “Ik zondig nooit!” De Heilige Schrift zegt: Niemand is goed dan God alleen. Hoor, hoe genadig Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is, uw Rabboeni!

Mozes ging de berg op, om te bidden en praten met God.
En het volk klaagde. Ze zeiden: “Wanneer komt Mozes terug? We willen een God!” Aäron was een priester, en het hele volk maakte een afgod, een gouden koe. En ze aanbaden het koebeest. Vaak is het zo met Gods volk, dat men heel snel naar andere dingen zoekt, als men het niet kan vinden. Kijk eens naar al die afgoden in vele huizen! Daar zoeken velen hun heil in. Waar zoekt u uw heil in? Voor de televisie?

Voorwaar, wat doet u met deze boodschap?
U hoort het wel, elke dag een boodschap Gods, wow! Maar wat doet u ermee? Zegt u: “Deze boodschap is voor mij”? Of wijst u naar een ander, en zegt: “Ik hoop dat die het gehoord heeft!” Het komt niet voor dat men zegt: “Dit woord is voor mij, of heb ik nodig, en zal het overdenken!” Voorwaar, onderzoekt u! God keurt alle zonden af.

Vanaf den beginne tot nu heeft ieder weleens gezondigd.
De één loog, en de ander bedroog, en de ander dient afgoden, en noem zo maar op!

Romeinen 3, vers 23  Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Voorwaar, doof het licht Gods niet uit! 

Lees voor: Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij, “en zij”, zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, verborgen zonden zorgen voor duisternis!
Sommigen zeggen: “Gods licht is in mij”. Maar men ziet niet eens hun licht! Het licht moet zichtbaar zijn, en naar buiten toe opvallen.

Lees voor: Psalm 105, vers 3 tot en met 4  Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.

De Here zij u genadig, sprak de bode engel van God verder, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com