DutchVideo 2018

Laat Gods Heilige Geest in u werken!

Kadosh, Heilig is de Here, uw Abba, Vader, die u wil voeden en sterken. Wandel heilig en niet schijnheilig! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 27 november 2018 kreeg Profeet Benjamin Cousijnsen een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ismaëla, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, geliefden des Heren, laat u steeds groeien in de Heilige Geest en groeien in de onvoorwaardelijke liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Laat u groeien naar Zijn beeld. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Abba, Vader, die u wil voeden en sterken. Gods Geest, Heilige Geest, wil in u werken!

1 Korinthiërs 6, vers 14  God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Zegt: “Halleluja!”
En vers 15  Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Tot zover.

Hij heeft u vrijgekocht, vrijgekocht door Zijn zuiver, dierbaar, kostbaar Bloed.
Zegt: “Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!” Voorwaar,

1 Korinthiërs 6, vers 19 en 20  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Voorwaar, wandel heilig en niet schijnheilig! 

Leviticus 11, vers 44  Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet… stop! Tot zover.
En Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Voorwaar!
Tronen en machten en krachten zullen omvergeworpen worden en vergaan, omdat de heiligen vastgeworteld staan in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com