DutchVideo 2019

Laat een hemelse glimlach zien!

Maak u niet bezorgd over uw leven, en over wat anderen van u denken of zeggen, en over uw uiterlijk en lichaam en kleding. Zeg, “Dit is de dag die de Heer mij geeft, en ik laat de vreugde des Heren zien!” Daar komt de klik van Gods camera… 1,2,3… Wat heeft God toch knappe kinderen… 😊 (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 1 maart 2019 bracht de bode engel Gods de volgende humoristische boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige, krachtige Naam van Abba, Vader, uw Rabboeni, die u liefheeft, de enige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, zeg: “Dit is de dag die de Heer mij geeft, en ik laat de vreugde des Heren zien!”
Voorwaar, maak u niet bezorgd. Laat een glimlach des Hemels zien! Even lachen nu… “Klik!” U staat op de foto nu… Daar was weinig hemels aan te zien, aan uw gezicht, alleen maar zorgen over uw leven, en over wat anderen van u zeggen en over u denken, en over uw uiterlijk en over uw lichaam, en waarmee u zich moet kleden onder andere.

Mattheüs 6, vers 31 tot en met 34  Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Voorwaar, wees niet een bezorgde heidense kleingelovige.
Word hun dan niet gelijk, want God, uw Vader, weet wat gij van node hebt, eer gij Hem erom bidt!

Voorwaar, wanneer u “klik” hoort,
gaat u een hemelse glimlach laten zien vanaf nu, als een echte gelovige, vol van kracht en vertrouwen in Zijn Woord. En zeg: “Dank U, dat U, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, mijn ongerechtigheden en ongeloof en zwaktes vergeven heeft, en dat ik als Uw kind een hemelse glimlach mag laten zien, en dat U onze ziekten en overtredingen en angsten en smarten en zorgen gedragen hebt op het kruis van Golgotha. Uw kracht en Bloed heeft de overwinning meer dan bewezen. Amen!”

Voorwaar, zeg wederom: “Dit is de dag die de Heer mij geeft!”
Let op, daar komt de klik van Gods camera… 1,2,3, lachen! “Klik!” Wow, wat heeft God toch knappe kinderen…
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com