DutchVideo 2015

Laat de heerlijkheid des Heren over u komen!

Dit is een bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, vrees niet voor anderen, maar dans van vreugde!

Gepubliceerd op 14 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

let the glory of the Lord rise among us

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op maandag 14 september 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Jeround en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Psalm 39, vers 2  Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen, zolang de goddeloze voor mij staat.
Psalm 40, vers 2  Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep.
Psalm 40, vers 17  Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De Here is groot!

Job 9, vers 10  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal.

En Psalm 74, vers 23  Vergeet het geschreeuw van uw tegenstanders niet, het getier van wie tegen U opstaan, dat bestendig omhoog stijgt.

Klaagliederen 3, vers 49 en 50  Mijn oog baadt in tranen, zonder ophouden, zonder verpozen, totdat de Here nederziet en neerschouwt uit de hemel.

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
Psalm 128, vers 1 en 2  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw handen; welzalig gij, het zal u welgaan.
Psalm 107, vers 43  Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.
Psalm 108, vers 2 en 3  Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte. Waak op, harp en citer, ik wil het morgenrood wekken.

Voorwaar, vrees niet voor anderen, maar dans van vreugde en psalmzingt voor de Here!
En laat de heerlijkheid des Heren over u komen. Want Hij is het waard om groot te maken, op de aarde zoals in de eeuwigheid. Halleluja! Prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com