DutchVideo 2017

Laat de Evangelical EndTime Machine met u verbonden zijn!

Ik heb Mijn aangezicht niet verborgen. Had Ik u niet bemoedigd en gezegend en altijd beschermd? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

evangelical-endtime-machine

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 28 maart 2017 bracht de Here Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMashiach zelf, woord voor woord Zijn boodschap over aan Zijn dienstknecht, eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Mijn kinderen, Mijn geliefde kinderen!
Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreek tot u.

Jeremy, open uw hart voor Mij, en ook u, Norris, en Johannes.
Mijn ogen sloegen u gade. En ook op u, Aaron! En ook u, die nu luistert. Ik heb Mijn aangezicht niet verborgen. Had Ik u niet bemoedigd en gezegend en altijd beschermd? Voorwaar, Ik, de Here, heb geen bedrieglijke Profeet uit de coma gehaald en naar de Aarde gestuurd!

Spreuken 10, vers 29 en 30  De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid. De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet wankelen, maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.

Voorwaar, ook u die zich liet misleiden door uw naaste,
Mijn werken zijn perfect! Ik, uw Rabboeni, ben de Kapitein, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En de Evangelical EndTime Machine is Mijn schip. En Ik ken Mijn warriors allemaal! Voorwaar, steun Mijn ware eindtijdprofeet en Profetes, en vooral Mijn werk. Profeet Benjamin Cousijnsen is oprecht van hart, en in hem zit de waarheid.

Johannes 5, vers 35  Hij was de brandende en schijnende lamp en gij hebt u een tijdlang in zijn licht willen verheugen.

Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heb tot de twijfelaars gesproken en ongelovigen gesproken.
Voorwaar, Ik heb altijd Mijn engelen uitgezonden, om ulieden te betuigen, aan een ieder die in Mij gelooft, dat alles wat hij gesproken heeft, zuiver is!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, donateurs en trouwe gebedswarriors, hoor Mijn stem! 

Johannes 15, vers 11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.
En vers 25  Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.

Voorwaar, geloof!
Ik, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, JHWH, Jezus Christus, ga nu. Laat de Evangelical EndTime Machine met u verbonden zijn!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com