DutchVideo 2021

Kwade praktijken zijn geen zegeningen

Onthullende en waarschuwende boodschap Gods: Ik openbaar u dat hulpeloze kinderen nog steeds worden afgeslacht door hun ouders. Voorwaar, wie deze gruwelen beoefent, moet op de knieën gaan, bekeren en berouw hebben anders wordt men keer op keer in de hel opgegeten!

Gepubliceerd op 17 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig.

Job 41, vers 5 Wie heeft de deuren van zijn muil geopend? Rondom zijn tanden is verschrikking.
En vers 10 tot en met 15 Uit zijn muil komen fakkels, vuurvonken schieten eruit. Uit zijn neusgaten komt een damp als uit een kokende en dampende pot. Zijn adem zet kolen in brand, en een vlam stijgt op uit zijn muil. In zijn nek zetelt kracht, ontsteltenis springt voor hem uit. Zijn vleeskwabben sluiten vast aaneen, onbeweeglijk aan hem vastgegoten. Zijn binnenste is hard als steen, hard als een onderste molensteen.
En Job 4, vers 9 Door Gods adem vergaan zij, door het blazen van zijn neus komen zij om.

En weet dit.
Ook de vroegere bewoners heeft de God van al wat leeft gehaat met hun gruwelijke duivelse praktijken zoals toverijen en goddeloze rituelen.
Voorwaar, in hun onverstand en verdorvenheid dwaalden zij zo zeer dat ze reptielen en andere ongedierte gingen vereren.
Voorwaar, vele rituelen komen nog steeds voor zoals wrede mensen die kindermoordenaars zijn, die de ingewanden op aten bij hun maaltijden van mensen vlees en bloed. Ik openbaar u dat er nog steeds hulpeloze kinderen worden geslacht door hen ouders.

Voorwaar, daarom legt God aan hen die zo dwalen en straf op en wijs hen terecht door hen te herinneren aan hun zonden en dat ze zich moeten bekeren van hun orgieën.
Voorwaar, kwade praktijken zijn geen zegeningen. Deze duivelse praktijken zijn niet uit God. Wie deze gruwelheden doet, zal branden in de vuur des hels vanwege dat men God tot hen vijand gemaakt heeft. Daarom bent u ziek en ondervindt u nare dromen, onder andere.

Bekeert u en stop hiermee!
Vraag Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus om vergeving. Hebt berouw!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ga op uw knieën of u zal opgegeten worden, keer op keer in de hel!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com