DutchVideo 2018

Kwaadsprekers zullen de Hemel niet binnenkomen

Want alleen in de hel bevinden zich de haters, de roddelaars en kwaadsprekers. De Hemel is te heilig voor hen! Wie zich nu niet bekeert, zal Gods hand nu ook snel gaan bemerken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 29 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Trabinadoch, een bode engel Gods.

Luister aandachtig!
Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen:

Mattheüs 7, vers 20 en 21  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Voorwaar, roddels en kwaadspreken worden alleen verspreid door haters. 

Mattheüs 7, vers 19  Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

Voorwaar, kwaadsprekers hebben echter een vergrootglas nodig, om hun eigen vruchten te zien en wandel!
In plaats daarvan zoeken ze naar fouten van anderen, in plaats van hun fouten te herstellen in hun eigen leven. Voorwaar, als mensen, die menen Christen te zijn, over je roddelen en kwaadspreken, komt hun ware gezicht en karakter naar voren!

Spreuken 16, vers 28  Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
En vers 30  Wie zijn “of haar” ogen toeknijpt, wil valse dingen verzinnen; wie zijn “of haar” lippen samendrukt, heeft het kwaad reeds gedaan.

En Mattheüs 7, vers 22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

Voorwaar, wie zich bewust is van de leugens van de haters, lacht om hun leugens en roddel.
Want aan hun vrucht herkent men de geest! Als dit soort zichzelf eens ging onderzoeken, zou men weten dat men de Hemel niet zal binnenkomen. Want alleen in de hel bevinden zich de haters, de roddelaars en kwaadsprekers! De Hemel is te heilig voor hen!

Mattheüs 7, vers 18  Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.

Voorwaar, wijst men met de vinger naar de ander…, dan wijzen er drie naar henzelf! 

Romeinen 2, vers 1  Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Tot zover.

Voorwaar, 

Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, gebruik uw schild en helm en zwaard, en vertrouw op de Here!
Hij geeft Zijn woord, dat men gestraft wordt op de Aarde, zowel dat men in het vuur geworpen zal worden in de hel.

Mattheüs 5, vers 11  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
En vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Wie zich nu niet bekeert, zal Gods hand nu ook snel gaan bemerken! 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

En alle engelen zeggen: “Amen!”
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com