SwahiliVideo 2016

Kutafakari

Ilichapishwa Machi 10, 2016 naye Elect of The Endtimes

Ujumbe wa Mungu: Ni nani miongoni mwa hawa wote asiyejua kwamba mkono wa BWANA ndio uliofanya hili, ambaye mkononi mwake uko uhai wa kila kiumbe na pumzi ya wanadamu wote?

Tafadhali eneza na usibadilishe chochote © BC