DutchVideo 2020

Kom uit de diepe put!

Maak uw keuze vandaag en geef uw hart over aan Hem, en neemt deze boodschap serieus en bekeerd u.

Gepubliceerd op 7 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 Augustus 2020, bracht een bode engel Gods de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christ. Voorwaar, mijn naam is Anach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij daar, wees niet eigenwijs!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christ, roept u al zo lang, maar u luistert niet. Kom naar Hem omdat u raakt al diepe en dieper in de put. Waar ben u bang voor? Niemand geeft om u en vind het niet erg dat u verloren gaat, maar wist u, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wel.

Hij geeft om u en heeft u lief, en wilt dat u niet verloren gaat, en wilt u redden.
Het enige is wat Hij van u vraagt, is dat u zich vandaag overgeeft aan Hem, en dat u, uw ziel, red vandaag om niet verloren te gaan, en om niet in de hel geworpen te worden.

Maak uw keuze vandaag en geef uw hart over aan Hem, en neemt deze boodschap serieus en bekeerd u.
Voorwaar, de Here zegt het volgende,

Johannes 10, vers 9 “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij ‘of zij’ behouden worden; en hij ‘of haar’ zal ingaan en uitgaan en weide vinden.”
En vers 11 “Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn scha en.”
En vers 16 en 17 “Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen.”
En vers 27 tot en met 30 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.”

Voorwaar, erken Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, als u enige God en aanbid Hem alleen, de Koning der koningen.
Hef u handen naar Hem op! Zijn goedertierenheid is tot in alle eeuwigheid. Amen! Ook zijn liefde en trouw zijn tot in alle eeuwigheid. Amen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem ‘of haar’.

En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij ‘of zij’ zal het licht des levens hebben.”

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com