DutchVideo 2014

Kom ruiter, laten wij afrekenen!

DE HEER, ADONAI, EL ELOHÍM, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DE ZOON VAN GOD, TROK EROP UIT TEN STRIJDE! VOORWAAR, MET GROTE KRACHT KWAM HIJ, OM HET BEEST, DE DRAAK, DIE DE AARDE EN VELE PLANETEN IN ZIJN MACHT HAD, TE OVERWINNEN!

Gepubliceerd op 10 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

rider white horse

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 10 juli 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Casana en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, men sloeg de ogen op en zag een Ruiter op een oogverblindend wit paard, die erop uittrok ten strijde.

Donderslagen en bliksemschichten waren met Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God! Voorwaar, met grote kracht en macht kwam Hij om het beest, de Draak, die de aarde en vele planeten in zijn macht had, te overwinnen. En alle overheden en heersers der duisternis, en angels van de schorpioenen, en hun staarten, deden Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niets! Ook al hadden velen gedaanten als sprinkhanen!

Hij, deze witte Ruiter, had de haren witter dan wol en sneeuw.

Vanwege de bliksemschichten, flitsen en kracht waren zijn ogen een vuurvlam. Voorwaar, Zijn mond sprak, en uit de mond kwam een vonnis, en, door Zijn woorden als een zwaard, viel men neer en verloor zijn kracht! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei: Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig ben Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Want geen woord, dat van God komt, zal zeker niet krachteloos wezen. Ik en de Vader zijn één! Ik ben kadosh, heilig.

Voorwaar, elke boze geest is aan Mij onderworpen! 

Lukas 10, vers 19 tot en met 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Gij zijt meer dan overwinnaar!

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: Ik heb Mijn leven gegeven en gestreden voor u. Kom ruiter, laten we afrekenen met het kwaad! En Ik heb u gekocht en betaald met Mijn kostbaar Bloed.

Voorwaar, ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com