DutchVideo 2019

Kom nu, open je hart en ga in gebed

De vensters des Hemels zijn geopend. Hef je handen op in het Kadosh Heiligdom des Hemels voor Hem die je redding gaf en sterkte! Wees nederig voor Zijn aangezicht, en open je oren en je hart, om Zijn stem te kunnen horen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 januari 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, wat ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige Naam van uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, JHWH, Jezus Christus, de almachtige Here en Koning der koningen, de Zoon van de levende God.

Voorwaar, de vensters des Hemels zijn geopend.
En de engelen zingen, “Immanuël, Immanuël!” Voorwaar, mijn naam is Prayana, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kom nu en ga in gebed.
Kom nu in het Kadosh, Heilige Heiligdom binnen met je offer. Nader tot Hem! Richt je hart op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, open je hart in het Kadosh Heiligdom, dat vol is van Zijn Heilige Geest. Waardig en Kadosh, Heilig is de Here! De engelen buigen in aanbidding, en juichen in koor en prijzen Hem, die aan alle engelen Zijn woorden meegeeft, en de boodschappen vanuit de Hemel, die naar Gods gezalfde Profeet worden overgebracht, om het te delen met de wereld.

Voorwaar, hef je handen op in het Kadosh Heiligdom des Hemels voor Hem die je redding gaf en sterkte!
Voorwaar, wees nederig voor Zijn aangezicht, en open je oren en je hart, om Zijn stem te horen. Vrees niet! Hij kent je. Spreek je gebed uit en vertrouw dan op Zijn kracht! Hef je hoofd op tot Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij geeft je van Zijn vreugdeolie, geloof en hoop en liefde en overwinning, in plaats van verdriet! Voorwaar, aanbid de almachtige God met heel je wezen en verstand!

Belijd je zonden, en verneder jezelf voor Zijn aangezicht met oprecht berouw.
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, reinigt je totaal. En vergeet ook niet je beloften, wat je sprak in je gebed. Laat de vreze des Heren steeds je maatstaf zijn! Hij vergeeft je wandel, en redt je en geeft je Zijn shalom, Zijn vrede. Wees niet bezorgd of bevreesd; Zijn Kadosh, Heilige Geest regeert! Laat Zijn Geest regeren in je hart, en onderhoud je relatie met Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com