DutchVideo 2018

Kom, nu is het tijd om te aanbidden!

De volgende boodschap Gods, aan u gegeven, omvat een lofprijs- en aanbiddingsgebed, tot eer van de Here God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 mei 2018 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, heilige en machtige Naam van Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Zegt: “Abba, Vader, daal nu met Uw Geest neer”.
“Ik aanbid U, mijn Heilige, Kadosh, Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Raak mij aan in liefde, en genees mij. Ik ben verwond. Kom met Uw heilige vuur, Abba, Vader! Ik ben Uw eigendom, en Uw Woord zegt: Wie in Mij gelooft, en bidt, zal ontvangen en stromen van leven water zullen uit zijn en haar binnenste vloeien. Dank U, dat U in mij aan het werk bent.”

Johannes 8, vers 36  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
“Ik prijs U, Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat U met Uw kostbaar Bloed, vol van kracht en genezing en bevrijding en overwinning, mij vrijgekocht hebt met Uw Bloed, dat mij wast en geneest en vrijmaakt van al mijn zonden. U heerst in mij voor eeuwig, mijn Abba, Vader, Heilige, Machtige Koning, mijn Rabboeni, mijn Heer, die leeft en mij levend heeft gemaakt en de dood ontwapend heeft, en is opgestaan uit de dood. Abba, Vader, Uw Heilige Geest en liefde doorstromen mij, Uw wonderbaar levend water! Halleluja! Ik maak U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, groot en juich van vreugde. Want ik geloof en ik dank U voor Uw vuur. Houd mij vast, en met Uw wind word ik gedragen door Uw Geest, en kom ik tot rust. Amen!”

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, een ben een bode engel Gods.
Kom, nu is de tijd om Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te aanbidden, die zowel wij engelen, als ook Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, aanbidden!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com