DutchVideo 2020

Kom matroos van de Here, zet u in voor zijn glorie!

Wij engelen Gods geven Hem alle medewerking en zij een uitverkoren geslacht om de boodschappen over te brengen net als u.

Gepubliceerd op 24 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, heilig is de Here der Heren, uw en mijn Rabbouni, uw en mijn almachtige Koning der koningen, uw en mijn goede Herder en Beschermer!
Voorwaar, mijn naam is Rafaela, en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is onze Rabbouni, onze Koning en ook uw Koning.
Wij engelen Gods geven Hem alle medewerking en zij een uitverkoren geslacht om de boodschappen over te brengen net als u.

1 Petrus 2, vers 5 En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.
En vers 9 en 10 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.
En vers 15 Want zó is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen.

Voorwaar, Hij is ook uw Abba, Vader, uw Kapitein!
Kom matroos van de Here, zet u in voor zijn glorie! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vraagt uw volledige medewerking. Durft het avontuur aan en geloof in zijn werk. Voorwaar, de Evangelicalendtimemachine.com zet zich in voor evangelisatie en om vele zielen te redden. Ook word alles eraan gedaan om de boodschappen Gods goed over te brengen via video bewerking en montage, o.a.

Voorwaar, wie in het schip als matroos zal ondervinden dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ook de team voorziet in de benodigdheden om de Heer te dienen.
Voorwaar, vele mensen word bereikt wereldwijd zowel via de radio.
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vraagt ook om u medewerking en steun als Kapitein om zowel met gebed om verder te varen als matroos.

Voorwaar, vele hebben hen hart aan de Heer gegeven via de boodschappen Gods!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Kapitein en gids zijn en laat u tot levende stenen gebruiken tot zijn glorie en eer!
Geef met mij Rafaëla, de bode engel Gods en alle engelen wat God toekomt al uw medewerking. Amen!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com