DutchVideo 2016

Kom en geef Me nu je koffer vol zorgen!

Boodschap Gods: Hij zegt, Ik ben hier als je Me nodig hebt. Breng alles maar bij Mij; Ik heb je lief!

Gepubliceerd op 16 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Ephesians 5, verse 2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! In opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, bracht de bode engel Gods woord voor woord, op 16 maart 2016, de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Kind van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus,
Er is zoveel pijn en verdriet, en je denkt dat niemand je ziet. En je denkt, dat jij ver van JHWH verwijderd bent, zo ver dat je denkt dat Hij je niet ziet, en verwijderd is. Open toch je hart. Hij was er wel, en wil je kracht geven. Wees toch niet bang! Hij laat je nooit alleen.

Hij zegt:
Ik ben hier als je me nodig hebt. Breng alles maar bij Mij. Ik heb je lief. Kom, en geef Me nu je koffer vol zorgen!

Efeziërs 5, vers 2  En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com