DutchVideo 2015

Kom dicht bij het kruis!

Boodschap Gods: Kom dicht bij Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en raak niet verloren!

Gepubliceerd op 22 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

unless you repent, you will perish

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 december 2015 bracht de engel des Heren, de bode engel van God, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, aan het vloekhout genageld, heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de wet vervuld!
Voorwaar, toch zijn er ook velen, die door hoogmoed verloren gaan, door het volmaakte offer niet aan te nemen. Zo verspeelt men de plaats in Gods huis. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, de Nazoreeër, Jezus Christus! En als u niet knielt en uw leven overgeeft bij het kruis van Golgotha, zal uw hoogmoed en uw heidense wandel u neerslaan. Keer u af van de weg, die naar uw ondergang leidt en u afhoudt van de weg naar eeuwig leven!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, kom dicht bij het kruis.
Kom dicht bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en raak niet verloren! Voorwaar, Hij heeft u lief, en overwon de dood en kwam uit het graf. Kom, verhard u niet, maar spreek vanuit uw hart, en laat uw hart horen!

Vrees niet voor uw zonden.
Ook zal Hij zwijgen, en u een nieuw leven en genade, als u uw hoogmoed en uw boze wandel opgeeft, en als u uw zonden openlijk belijdt in uw gebed. In Zijn liefde zal Hij zwijgen, omdat Hij ieder die in Hem gelooft, vrijgekocht heeft op Golgotha!

Sirach 32, vers 16 tot en met 22  Wie ontzag heeft voor de Heer leert wat rechtvaardig is en laat zijn voorschriften schijnen als een licht. Een zondig mens schuift een terechtwijzing ter zijde, hij legt haar uit zoals het hem uitkomt. Een bedachtzaam mens bezint zich op alles, maar een roekeloos en hoogmoedig mens deinst nergens voor terug. Handel nooit zonder na te denken, anders krijg je spijt van je daden. Ga niet over een moeilijk begaanbare weg, je zou over stenen kunnen struikelen. Waag je niet op een onbekende weg, wees voorzichtig op je paden.

En Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de Here zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is hij rijk.
En vers 9  Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.
En vers 11  Een rijk man moge wijs zijn in eigen ogen, een arme die verstandig is, doorziet hem wel.
En vers 13 en 14  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com