DutchVideo 2018

Kind van de Allerhoogste!

Wanneer het lijkt alsof niemand je ziet, en heb je weleens pijn en verdriet, weet dan dit: Hij heeft je lief, en zal je troosten en kracht geven. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 16 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Birtiach, een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Goede Herder en de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Rabboeni en Abba, Vader:
Voorwaar, kind van de Allerhoogste, hoor aandachtig. Groot is de Heer! Zijn Naam is machtig en krachtig en hoog verheven. Hij is niet alleen degene op wie u moet vertrouwen, maar u moet ook geloven, dat Hij uw rots en vaste burcht en bevrijder is!

Psalm 5, vers 4  Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
Psalm 6, vers 4  Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt, en Gij, Here, hoelang nog?
En vers 7 en 8  Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen.
Psalm 10, vers 9  Hij loert in het verborgene als een leeuw in de struiken; hij loert om de ellendige te vangen, hij vangt de ellendige, hem trekkend in zijn net.
En vers 15  Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt.
Psalm 25, vers 15 tot en met 18  Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net. Wend U tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef al mijn zonden.
Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.

Voorwaar, Waardig, Waardig, Waardig is het Lam Gods!
Voorwaar, je bent een kind van de Heer; Hij is je Abba, Vader. Ook al heb je weleens pijn en verdriet, en lijkt het dat niemand je ziet, weet dit: Hij heeft je lief, en zal je troosten en kracht geven!

Psalm 72, vers 12  Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft.
Psalm 91, vers 9  Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld.
En vers 14 tot en met 16  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com