DutchVideo 2018

Kilauea, het ergste komt nog!

Voorwaar, u was reeds gewaarschuwd. En God was u genadig, maar omdat u zich maar weinig van de God van Abraham, Izaäk en Jakob en Gods ware Profeet, Benjamin Cousijnsen aantrekt, mag u uitzien naar wat u vreest. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De volgende profetische en waarschuwende boodschap van God is woord voor woord overgeleverd door de engel des Heren, Donder, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 21 mei 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, mijn naam is Donder,
en ben krachtig gebouwd en ben 2 meter 50, en mijn kleding is smetteloos wit, geplooid, en is gemaakt van fijn Hemels linnen, dat zowel beschermt tegen vlekken als tegen wind, vuur en alle brandende pijlen en gevaren, enzovoorts. Dit hele fijne linnen heeft geen gewicht en loopt door tot over mijn knieën. Voorwaar, dit is overigens geen beschrijving van een date.

Op 7 november 2014 gaf ik, Donder, u ook eens een beschrijving.
En ook gaf ik u, Hawaii, een ernstige waarschuwing via Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, dat het ergste nog komt. En zie! De vulkaan Kilauea op Hawaii is zeer actief. Hoewel er grote explosies plaatsvinden en een 3 kilometer aswolk de lucht in wordt gespuugd, zal veel smog zich nog verder gaan verspreiden. Voorwaar, u was reeds gewaarschuwd, en God was u genadig! Maar omdat u zich maar weinig van de enige ware God van Abraham, Izaäk en Jakob en Benjamin aantrekt, Gods ware eindtijdprofeet, mag u uitzien naar hetgene wat u vreest, namelijk dat het ergste nog komt en velen zal bedekken. Bekeert u! En buig alleen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en belijd uw wandel en zonde voor de enige Zoon van God!

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

En 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 7  Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn “of haar” vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder “of zuster” niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.
En 1 Thessalonicenzen 5, vers 20  Veracht de profetieën niet.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is JHWH! 

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, zie uit naar Gods hand, die u slaat!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com