DutchVideo 2013

Kijk wat ik u laat zien! Terugblik 2012

TERWIJL DE BODE ENGEL SPRAK, WERDEN BENJAMIN BEELDEN GETOOND UIT 2012. DE LANDEN WORDEN BENOEMD, DIE WERDEN OPGEROEPEN OM ZICH TE BEKEREN EN ZIJ DIE NIET LUISTERDEN! VERDER, MEER PROFETISCHE OPENBARINGEN.

Gepubliceerd op 4 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

profetie vervuld

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 juni 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God. Voorwaar, voorwaar, ik ben de bode engel Chariam. 

Voorwaar, Benjamin, kijk wat ik u laat zien!

Terwijl de bode engel Gods sprak, zag ik de beelden uit het verleden voor mij verschijnen…

De bode engel Gods sprak verder, Op 1 januari 2012 was gij in Tokio, en kijk daar!

Ik zag mezelf en een engel Gods staan. Ik zag dat de engel Gods een soort staf had en daarmee de grond aantikte… meteen kwam er een aardbeving. Toch leek het wel of hij zich inhield.

Ik zei, “Waarom laat u mij deze oude gebeurtenissen zien?”

De bode engel Gods sprak, Voorwaar! De Here had toen al geopenbaard, dat deze landen, Amerika, Irak, Afrika, Indonesië, België, Duitsland en Nederland, vanwege afgoderij en het niet willen horen en zich bekeren, zwaar gestraft zouden worden. Dit is reeds voldaan bij Indonesië, Amerika, Duitsland, Afrika, Irak, en ook Nederland zal het nog bemerken.

Zie, dit is het jaar 28 april 2012.

Gij gaf door, namens de Here, aan Israël, dat ze moesten afzien van wraak en agressie, wat de plannen ook waren tegen Iran. God zal Zichzelf over Iran ontfermen, als ze niet willen horen. De almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham is met Israël, ook nu in 2013. Syrië zal onverwachts een zware klap te verdragen krijgen, en het geweld zal ook over de wereld sterk toenemen!

Ook openbaar ik u, dat de burgers het gezag op deze aarde zullen overnemen.

Het gezag zal het kwaad niet meer kunnen tegenhouden, vanwege totale overname.

Scholen zullen met veel aanslagen te maken krijgen.

Verplegers bieden u nu al, vanwege uw pijn, vanwege ouderdom, de snelle oplossing aan: zelfdoding. Zover gaat men nu.

Kijk, Benjamin, op 4 mei 2012 werd gij meegenomen en aan u werd geopenbaard: de muggenplagen, verwoestende tornado’s, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen en nog veel meer.

Wat zal 2013 u verder brengen?

Alle openbaringen zijn stuk voor stuk volbracht, vanwege ongehoorzaamheid aan God!

Sommige openbaringen via Benjamin Cousijnsen zullen ook vervuld worden in 2013. Waarlijk, wie zich niet bekeert en tegen de heilige geboden Gods gewoon in blijft gaan, en zich onderwerpt aan de ideeën van de wereldorde en de paus en Obama, de antichrist, met zijn gevallen engelen, zal verloren gaan, en Gods hand zal boven uw hoofd zijn. God wil nu uw keus! Kies heden wie gij dienen wilt.

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en vers 18 tot en met 21, en Johannes 4, vers 24  Ik begin bij

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

En vers 18 tot en met 21  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Johannes 4, vers 24  Hier staat geschreven: God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, luister naar de boodschappen en geef het door!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com