DutchVideo 2020

Kijk vooruit naar de overwinning van God!

Welke strijd dan ook, niets kan de engelen Gods zowel als de heiligen weerhouden om volledig toegewijd te blijven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zie op uw enige almachtige Koning!

Gepubliceerd op 30 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kom bij zijn kadosh, heilige rivier en drink.
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Zo spreekt de Here, uw Abba, Vader:

Johannes 7, vers 38 “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”

En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.”

Voorwaar, stromen van zegen en overvloed wil Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus over u uitgieten.
Zijn stroom van levend water veranderd u volledig en maakt uw hart en ziel gereinigd en dat u gesterkt wordt. Vertrouw op Gods kracht zoals een machtige engelen leger en in zijn woorden geworteld zijn. Ga in Gods overwinning elke strijd aan zoals een machtige leger Gods die aan Hem Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, ten dienste volledig is toegewijd.

Voorwaar, Hij is de Almachtige God en de Koning der koningen voor eeuwig!
Hij heeft de engelen maar ook u, de zege in de strijd beloofd. Wandel als een soldaat zoals Gods machtige leger, vol van de Geest en geloof en in de kracht Gods! Zelfs de engelen Gods vrezen niet voor de tronen en machten, en krachten van de duisternis die spoedig zullen vergaan, waar de heilige engelen samen in Christus vast geworteld staan. Welke strijd dan ook, niets kan de engelen Gods zowel als de heiligen weerhouden om volledig toegewijd te blijven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zie op uw enige almachtige Koning!

Voorwaar, kijk vooruit, maar niet op de satan.
Hef het schild op als er pijlen suizen om u heen. Geef er beslist geen aandacht aan, maar geef aan Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de volle eer en aanbidding en de roem en de heerlijkheid. Hij zal nooit u verlaten. Ga in Gods overwinning en kracht staan, en wees gesterkt! U bent in Hem meer dan overwinnaar zoals de engelen Gods ook meer dan overwinnaar zijn!

Efeziërs 2, vers 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com