DutchVideo 2022

Kijk uit dat God u niet gaat veroordelen

Heeft satan u zo erg verblind? Kijk uit dat God u niet gaat veroordelen hoewel velen al een eigen plek hebben gereserveerd in de hel voor eeuwig!

Gepubliceerd op 17 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Voorwaar,

Efeziërs 4, vers 11 En Hij, “JHWH” heeft zowel apostelen als Profeten gegeven…tot zover.
En Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een Profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.

Voorwaar, een valse profeet zal u echt nimmer waarschuwen.
Sinds 2012 worden de boodschappen Gods zoals profetieën en openbaringen, onder andere, overgebracht door de bode engel Gods. God koos hiervoor Zijn ware eenvoudige en geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen uit die geen hogeschool gevolgd heeft. Hij is dus geen geleerde. Voorwaar, alles komt 100% procent van God zelf en omdat hij Gods uitgekozen Profeet, alles doorgeeft in de aanwezigheid van een bode engel Gods. En hij waarschuwt u niet voor de lol maar in gehoorzaamheid en liefde aan zijn liefhebbende Abba, Vader, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, als u tegen de Koning der koningen strijdt en ongehoorzaam bent,
en Zijn ware, trouwe en geliefde Profeet Gods veroordeelt, zou u zich ééns zelf grondig moeten onderzoeken of u wel uit God of uit satan bent.
Heeft satan u zo erg verblind?

Johannes 7, vers 28 en 29 Jezus dan riep, terwijl Hij in de tempel leerde, en sprak: Mij kent gij en gij weet, vanwaar Ik ben; en Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar er is een Waarachtige, die Mij gezonden heeft en die gij niet kent. Ik ken Hem, want Ik kom van Hem en Hij heeft Mij gezonden.

Voorwaar, evenzo Profeet Benjamin Cousijnsen kent de Here en hij brengt Zijn boodschappen over die Hij gezonden heeft.
Kijk uit dat God u niet gaat veroordelen, hoewel velen al een eigen plek hebben gereserveerd in de hel voor eeuwig! Voorwaar, wees geen slaaf des verderfs, door wie men overmeesterd is.

2 Petrus 2, vers 22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.
En 2 Petrus 3, vers 10 en 11 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Wie niet wou horen gaat verloren 100%.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com