DutchVideo 2021

Kijk omhoog, daar wacht uw eeuwige vreugde!

Een bemoedigende boodschap Gods: in deze boodschap sprak de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u en herinnert Hij u aan Zijn beloften aan u die nu zeer dicht bij is.

Gepubliceerd op 26 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, uw Abba, Vader, uw Meester, Adonai, uw Heer en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Voorwaar, gij zijt van Mij. Droog uw tranen. Wees u van Mijn aanwezijheid bewust en Mijn liefde. Voorwaar, Ik zal u rust geven want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Kijk nu eens omhoog daar wacht uw grote familie, en eeuwige vreugde. Voorwaar, gij zult met Mij dansen en met alle engelen tezamen en Mij danken en eren en aanbidden.

Voorwaar, vertrouw op Mij dan zal u Mijn glorie zien.
Voorwaar, vind mijn nabijheid door te geloven. Ik ben wie Ik ben. Ik leef en geef u hoop en kracht en overwinning. Mijn kostbare parel, wees sterk en maak Mij blij en groot.

Zeg: Baruch Haba B’shem Adonai, gezegend is Hij die zeer spoedig komt!

Judas vers 22 En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen.
En Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.
En vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is kadosh, heilig en almachtig.

Openbaring 4, vers 11 Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.
En Openbaring 3, vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com