Church RuachDutchVideo 2015

Kijk naar de Filipijnen, naar Mijn werkers; Ik verheug Me!

BOODSCHAP GODS: EN IK ZAL WAAIEN EN WAAIEN EN WAAIEN IN DE KERK RUACH. DE GROND IS HEILIGE GROND, WANT IK BEN DAAR, ADONAI, JHWH, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS!

Gepubliceerd op 2 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

AgfaPhoto

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 2 september 2015 bracht de engel des Heren, de bode engel Gods, de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, er wordt gewerkt in de kerk Ruach door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

1 Korinthiërs 6, vers 14  God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht.

Johannes 1, vers 8  Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

Voorwaar, verbaast u niet over wat gij ziet!
Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Op verzoek van Mijn ware Profeet Benjamin Cousijnsen zal Ik waaien en waaien en waaien in de kerk Ruach. De grond is heilige grond, want Ik ben daar, Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, duivelse machten en krachten duld Ik, de Here, niet in Mijn kerk Ruach. Ik reken ermee af!

Johannes 14, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.
En Johannes 17, vers 6  Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard.

Voorwaar, kerk Ruach!
Vele harten zullen weten dat Ik leef, en maak alles nieuw, want Ik ben kadosh, heilig.

Johannes 17, vers 22 en 23  En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Voorwaar, kijk naar de Filipijnen, naar Mijn werkers!
Ik verheug Me! Zo spreekt de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, er is begonnen aan de dammen en wat nodig is! Voorwaar, gij kunt nog steeds helpen, om de kerk Ruach tot steun te zijn. Blijf sponsoren, en zie wat tot stand kwam! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. Kijk elke donderdag in de Endtimemachine Live.

Voorwaar, er komt een nieuwsbrief in de website, waar u ook elke maand een bijzondere gebeurtenis kunt lezen.
Voorwaar, dankzij uw steun kan het evangelie – de boodschappen – de wereld bereiken!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com